Strona o inicjatywie na rzecz rozwoju regionów

Na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl utworzona została strona internetowa poświęcona inicjatywie na rzecz regionów rozwijających się  (Catching-up Regions Initiative). To działania mające na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów. Wdrażane przez Komisję Europejską, Bank Światowy oraz Ministerstwo Rozwoju.

W pierwszą edycję zaangażowane były dwa województwa: świętokrzyskie oraz podkarpackie. Obejmowała ona następujące obszary: kształcenie i szkolenie zawodowe, współpracę badawczo-rozwojową między nauką i biznesem – transfer technologii (Podkarpackie Centrum Innowacji), aktywizację i wspieranie przedsiębiorczości, popytowy system świadczenia usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwienie rejestracji spółek oraz wojewódzkie instrumenty finansowe.

Obecnie realizowana jest druga edycja, w której udział biorą także województwa: małopolskie, śląskie i lubelskie, a wspierane płaszczyzny to: transfer technologii (ciąg dalszy prac nad Podkarpackim Centrum Innowacji), planowanie przestrzenne, efektywność energetyczna domów jednorodzinnych oraz inspekcje żywności.

Obie edycje obejmują przedsięwzięcia pilotażowe, ale zaprojektowane tak, by mogły być wdrażane w całej Polsce.

Na stronie znaleźć można informacje na temat tej inicjatywy, odesłania do kluczowych dokumentów, ważnych wydarzeń. Warto odwiedzić te stronę, by skorzystać z doświadczeń i efektów wypracowanych ze współpracy z Bankiem Światowym.

Link do strony

Dodana: 16 styczeń 2018 10:50

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 13:58