Startuje nowy program inwestycyjny UE

Startuje Program InvestEU, który pomoże zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki. Jego finansowy filar – Fundusz InvestEU, to następca Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Fundusz InvestEU przyjmie postać instrumentu zwrotnego m.in. pożyczek, gwarancji czy wykupu długoterminowych obligacji. Wsparcie z Funduszu ma mobilizować zarówno prywatne, jak również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Wsparcie zwrotne z Funduszu InvestEU może stanowić atrakcyjne uzupełnienie dla finansowania inwestycji w Polsce ubiegających się o wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czy Polityki Spójności. Fundusz InvestEU to instrument dostępny dla inwestycji prywatnych, publicznych, jak i tych realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inwestycje, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu InvestEU muszą wpisywać się w co najmniej 1 z 4 segmentów:

  • Zrównoważona infrastruktura (transport, energetyka, łączność cyfrowa, odpady);
  • Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (transfer wyników badań naukowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw);
  • MŚP (preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji);
  • Inwestycje społeczne i umiejętności (kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa).

Więcej informacji o Programie InvestEU znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dodana: 22 marzec 2021 12:17

Zmodyfikowana: 22 marzec 2021 12:17