Ruszył nabór do Programu LIFE 2020. Budżet to 450 mln euro

Przedsiębiorcy, organizacje samorządowe, samorządy, instytuty, uczelnie i wszyscy inni, którzy mają pomysł na eko-projekt i rozwiązanie ważnego europejskiego problemu środowiskowego lub klimatycznego już mogą starać się o fundusze. Komisja Europejska ogłosiła nowe rozdanie w programie LIFE.

Przyjęcia wniosków do programu LIFE już ruszyły. W podprogramie na rzecz środowiska Komisja Europejska czeka na fiszki projektowe, czyli noty koncepcyjne, do 14 lub 16 lipca 2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na pełne wnioski tych, którzy będą najlepsi – do lutego 2021 r. (nie podano jeszcze konkretnej daty).

Termin obowiązujący dla projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), to 6 października 2020 r. Wyznaczone daty brzegowe są dłuższe niż zazwyczaj, bo KE wzięła pod uwagę trudne funkcjonowanie potencjalnych wnioskodawców w czasie pandemii COVID-19 i duże wyzwanie, jakim będzie udział w tegorocznym naborze.

Zmiany w sposobie składania wniosków

- Polscy beneficjenci dostaną dodatkowe wsparcie: krajowe współfinansowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku – zapowiada wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Unijny LIFE i wsparcie NFOŚiGW to nawet do 95 proc. dofinansowania dla najlepszych projektów.

Zmiany dotyczą też procesu składania wniosków i otwierają nowe możliwości. Przewidziano bezpośrednie konsultacje koncepcji projektu z doradcami EASME (niebawem ruszy rejestracja na stronie KE). Jest też dobra wiadomość dla potencjalnych beneficjentów z sektora biznesu. Podmioty prywatne nie będą zobowiązane do przeprowadzania otwartych przetargów na zamówienia powyżej 135 tys. euro. Ponadto – wspierając małe lokalne podmioty, które nie mogą być współbeneficjentem LIFE, ale odegrają istotną rolę w osiąganiu celów danego projektu – beneficjent będzie mógł przyznać im dotacje.

W tegorocznych wytycznych uwzględniono również specjalny rozdział dotyczący przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. To zachęta dla większych firm do spojrzenia na realizację projektu LIFE jako potencjalnego inkubatora dla nowych, małych przedsiębiorstw. Do tej pory start-upy nie kwalifikowały się jako beneficjenci koordynujący z powodu ograniczonej zdolności finansowej. Teraz – ze swoim know-how – będą mogły wykonywać kluczowe zadania we współpracy z większą firmą. To szansa rozwoju dla start-upów, a a duża firma – uzyskując przy kooperacji dostęp do wiedzy – ograniczy swoje ryzyko dzięki wsparciu LIFE.

Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE na podstawie porozumienia z Ministerstwem Klimatu, które z kolei jest instytucją wdrażającą Program LIFE w Polsce.

Program LIFE. Co to takiego?

Program LIFE to jedyny program Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro dla wszystkich krajów UE.

Więcej o Programie LIFE:

Dodana: 8 kwiecień 2020 11:29

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2020 11:29