Rusza kolejny konkurs dla przedsiębiorców w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

2 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków w kolejnym w tym roku konkursie dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3 mln zł na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Grafika pokazująca 3 nowoczesne maszyny z napisem: Na automatyzację i robotyzację firm Rusza nabór wniosków

Wsparcie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy będą mogli zbudować długookresową strategię rozwoju w tym obszarze, nabyć automaty lub roboty i niezbędne oprogramowanie oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników. W efekcie firmy staną się bardziej odporne na zmiany rynkowe. Ponadto, zastosowanie automatów lub robotów oraz systemów informatycznych może umożliwić dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów). Łączny budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej (usługi szkoleniowe i doradztwo) oraz dotacji warunkowej – częściowo zwrotnej (inwestycje) do wysokości maksymalnie 3 mln zł.

Kluczowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (mapa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie) oraz realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Wnioski w konkursie można składać od 2 sierpnia do 25 października 2023 roku.

Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie PARP.

Więcej informacji: www.fepw.gov.pl

Powrót na początek strony