Rozpoczęły się konsultacje Założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023

Do 12 listopada można wziąć udział w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez Ministerstwo Finansów i Funduszy, w ramach Krajowego Forum Miejskiego.

Krajowa Polityka Miejska to bardzo ważny dokument, który wskazuje cele i kierunki działań w obszarze polityki miejskiej. Ta, która obecnie obowiązuje, została przyjęta w 2015 roku. Od tego czasu nastąpiły znaczące zmiany społeczno-gospodarcze, które znalazły swoje odzwierciedlenie w najważniejszych dokumentach, dotyczących rozwoju kraju. Nowa średniookresowa strategia rozwoju kraju, czyli Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stworzyła nowe ramy dla polityki rozwoju, w tym dla polityki miejskiej, uszczegółowione przez Krajową  Strategię  Rozwoju  Regionalnego 2030 roku. 

Z tych powodów konieczna była aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej. W toku wielu prac został przygotowany projekt założeń aktualizacji tego dokumentu, który wskazuje przesłanki i potrzeby wprowadzenia zmian oraz określa cele i zasady ich wdrażania.

Ministerstwo Finansów i Funduszy właśnie rozpoczęło konsultacje projektu. Na stronie internetowej dostępny jest formularz, w którym każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć zarówno na temat Założeń aktualizacji, jak również wskazać, które elementy krajowej polityki miejskiej wymagają pilnej poprawy, zmiany lub wzmocnienia.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres miasta@mfipr.gov.pl do 12 listopada 2020 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tych konsultacjach, ponieważ w ten sposób możemy aktywnie kształtować środowisko, w którym żyjemy.

 

Formularz i projekt aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 dostępne są na stronie internetowej ministerstwa.

 

Dodana: 29 październik 2020 13:04

Zmodyfikowana: 29 październik 2020 13:04