Rozpoczęło się drugie posiedzenie Konwentu Marszałków RP, któremu przewodniczy Województwo Podlaskie

Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach trwającej prezydencji Województwa Podlaskiego otworzył w środę (21.04) marszałek Artur Kosicki. Obrady gremium, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbywają się online.

Spotkanie rozpoczęło trzykrotne stuknięcie laską marszałkowską przez marszałka Kosickiego.

- Bardzo się cieszę, że mogę znów spotkać się z Państwem, choć przykro jest, że drugie posiedzenie Konwentu również odbywa się online. Chciałbym Was zaprosić do naszego gościnnego województwa – powiedział marszałek witając uczestników, prelegentów i słuchaczy Konwentu. 

Podkreślił też, że harmonogram spotkania został ustalony na podstawie wniosków członków zgromadzenia. Wśród tematów, które będą dyskutowane w ramach drugiego posiedzenia Konwentu pod przewodnictwem Podlaskiego znajdą się m.in.:

  • Projekty programów krajowych na lata 2021-2027;
  • Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ w Katowicach;
  • Psychiatria dzieci i młodzieży w kontekście trwającej pandemii
  • Dobre praktyki i możliwości pozyskania funduszy z programu LIFE

Posiedzenie rozpoczęła prelekcja Waldemara Budy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Podjął on temat programów krajowych na lata 2021-2027.

***

Konwent Marszałków Województw RP to opiniotwórczo-doradcze zgromadzenie reprezentujące interesy wszystkich regionów Polski. Tworzą go marszałkowie województw. Podczas obrad Konwentu, jego uczestnicy analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Zgromadzenie powstało w 1999 r., równolegle z samorządami województw.

Dodana: 21 kwiecień 2021 12:55

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2021 12:55