Rozpoczęliśmy szkolenia z Zarządzania dziedzictwem lokalnym oraz ujmowania dziedzictwa w rewitalizacji

Z uwagi, iż dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy, Województwo Podlaskie, w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, rozpoczęło cykl szkoleń pokazujący jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym. Od 5 maja do 18 maja 2021 roku, będziemy realizować cykl szkoleniowy pt. „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”. Szkolenie obejmuje moduły związane m.in. z prawem ochrony zabytków, edukacją o dziedzictwie, partycypacyjnym podejściu do dziedzictwa lokalnego, dziedzictwem w planowaniu przestrzennym, funkcjami obiektów zabytkowych, przedsiębiorczością, rewitalizacją oraz finansowaniem projektów bazujących na dziedzictwie. Szkolenie będzie przydatne dla urzędników gmin odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. 

W ramach modułów szkoleniowych jakie odbyły się w dn. 5 maja br. uczestnicy wprowadzeni zostali w zagadnienia związane z dziedzictwem oraz prawem ochrony zabytków. Przekazana wiedza dotyczyła m.in. wpływu dziedzictwa na rozwój kapitału ludzkiego, wartości dziedzictwa, podstaw prawnych ochrony zabytków, rodzajów i ochrony zabytków czy najczęściej występujących zagrożeń dla zabytków. Poruszane zagadnienia miały również odniesienia do realizowanych w gminach procesów rewitalizacji.

Rozpoczęte szkolenie zorganizowane w ramach projektu Podlaskie rewitalizuje, jest ważnym ogniwem całościowego spojrzenia na rozwój województwa podlaskiego. Jak podkreśliła Pani Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego - rewitalizacja jest bowiem instrumentem, na którym naszemu województwu bardzo zależy. Rewitalizacja, w tym również poprzez szeroko rozumiane dziedzictwo, jego rolę oraz możliwości, stanowić będzie koło zamachowe rozwoju naszego województwa, nie tylko w zakresie kulturowym, ale przede wszystkim społecznym. Tym bardziej, że nasze województwo jako jedyne zdecydowało się na przygotowanie regionalnej polityki rewitalizacji.

Kolejne moduły w ramach szkolenia odbędą się w dniach 10, 11, 17 oraz 18 maja br. Więcej informacji na temat szkolenia oraz zapisów na szkolenie znajduje się na naszej stronie internetowej rewitalizacja.wrotapodlasia.pl oraz na stronie NID www.nid.pl.

Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

5 maja:

 • 10.00-10.45: Wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedzictwem,
 • 11.00-13.00: Prawo ochrony zabytków,

10 maja:

 • 10.00-11.30 Edukacja o dziedzictwie,
 • 12.00-13.30: Partycypacyjne podejście do dziedzictwa lokalnego,

11 maja:

 • 10.00 - 11.30: Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym,
 • 13.30-14.30 Nowe funkcje obiektów zabytkowych,

17 maja:   

 • 10.00-11.30: Dziedzictwo w planowaniu strategicznym a rozwój gminy,
 • 12.00-14.00: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo,

18 maja:

 • 10.00- 12.00: Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie,
 • 12.15-13.45: Rewitalizacja i dziedzictwo. Wspólna droga,
 • 13.45-14.15: Rewitalizacja – pogłębienie niektórych tematów.

Dodana: 6 maj 2021 09:55

Zmodyfikowana: 6 maj 2021 10:02