Rola OZE w rozwoju województwa

Ujęcie Odnawialnych Źródeł Energii w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym oraz priorytety polityki spójności na lata 2021-2027 w kontekście OZE – to temat wystąpienia dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanny Sarosiek podczas Okrągłego Stołu OZE w ramach V Międzynarodowego Kongresu Eko Forum. Spotkanie odbyło się 28.05 br. w Supraślu.

Dyskusja była poświęcona miejscu i roli Odnawialnych Źródeł Energii w rozwoju naszego regionu, także w kontekście trwającej aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Uczestnicy spotkania sygnalizowali potrzebę zwiększenia wsparcia dotyczącego biomasy i instalacji biogazowych na terenie regionu, które stanowią jego potencjał. Wskazano, że przyszłością jest także fotowoltaika. Uznano, że problemem jest nadal brak świadomości społecznej dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii, w związku z czym potrzebna jest edukacja społeczeństwa. Podkreślono także pozytywny wpływ OZE na środowisko. Spotkanie okrągłego stołu OZE podsumował Jan Krzysztof Stawnicki, redaktor naczelny Magazynu OZEON, wydawca, inicjator oraz realizator licznych projektów biznesowych. Przy okazji zaprosił uczestników na kolejną edycję Kongresu Eko Forum w przyszłym roku.

Dodana: 29 maj 2019 18:57

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 11:14