Rewitalizacja po podlasku

Podlaskie będzie miało Regionalną Politykę Rewitalizacyji. Jej utworzenie i zakres interwencji były tematem posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego, które odbyło się w środę, 2 grudnia tego roku.

Samorząd województwa zlecił przygotowanie dokumentu dotyczącego polityki rewitalizacyjnej, który wskaże cele i kierunki rozwoju w tym zakresie. Ma też przedstawić narzędzia, które będą przeciwdziałać powstawaniu obszarów wykluczenia oraz rozwijać mocne strony województwa podlaskiego. Jego rolą będzie również stymulowanie wewnętrznych potencjałów rozwojowych.

Nie chcemy „półkownika”

– Chcemy, aby była to prawdziwa, klarowna polityka rewitalizacyjna naszego regionu. Zamierzamy w niej skoordynować odnowę naszego województwa, zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach – zapowiedziała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. – To nie może być „półkownik”, tylko dokument, w którym każda gmina w naszym województwie odnajdzie przepis na własny rozwój.

Jak podkreśliła, konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych jest ujęta zarówno w dokumentach regionalnych i krajowych, jak i unijnych. Mówi o nich m.in. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, Krajowa Polityka Miejska, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 oraz rozporządzenia unijne (w ramach Celu Polityki 5 „Europa bliżej obywateli”).

Rewitalizacja 2.0

Grzegorz Gawrysiak, koordynator merytoryczny zespołu ds. rewitalizacji UMWP przypomniał, jakie kroki podjęto do tej pory w zakresie rewitalizacji w Podlaskiem (np. zostały przeprowadzone dwa konkursy na dofinansowanie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji w gminach). Przedstawił również plan na kolejne miesiące, który zakłada m.in. utworzenie regionalnego serwisu rewitalizacyjnego oraz właśnie wypracowanie polityki rewitalizacyjnej.

Eksperci, którzy przygotują dokument dla naszego województwa, podkreślali, że obecnie mamy do czynienia z nowym podejściem do rewitalizacji. Ma ona dotyczyć głównie rozwiązywania długotrwałych problemów społecznych, jak bezrobocie, wykluczenie, bieda. Do tej pory gminy postrzegały ją głównie jako okazję do przeprowadzenia inwestycji za unijne pieniądze: modernizacji lub remontów budynków czy całych centrów miast. Teraz mamy do czynienia z rewitalizacją 2.0, czyli pojmowaną kompleksowo: zakładane inwestycje mają służyć właśnie rozwiązywania problemów społecznych.

Eksperci, w ślad za dyrektor Joanną Sarosiek, zaapelowali do członków Regionalnego Forum Terytorialnego o zgłaszanie swoich uwag i postulatów odnośnie polityki miejskiej. – Każdy postulat, zgłoszony przez państwa, będzie rozpatrzony przez nasz urząd oraz ekspertów – zapewniła Joanna Sarosiek.

***********

Regionalne Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Jego działanie wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Do niedawna nazwa brzmiała nieco inaczej – było to nie Regionalne, a Podlaskie Forum Terytorialne. Jednak w przyjętej 27 kwietnia 2020 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 nazwa została nieco zmodyfikowana.

Prezentacja konsorcjum "Projekty miejskie"

Prezentacja UMWP

Prezentacja UMWP "Podlaskie rewitalizuje"

 

Dodana: 2 grudzień 2020 13:41

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2020 16:24