Rejestracja na spotkanie informacyjne na temat 2. naboru wniosków Interreg Europa - 16 maja 2023 r., Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa zaprasza 16 maja 2023 roku na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie (ul. Wspólna 2/4). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

Projekty Interreg Europa są realizowane przy udziale partnerów z wielu krajów. Międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wzmacnia potencjał instytucji zajmujących się polityką regionalną. Program nie finansuje działań infrastrukturalnych (np. budowy mostów, termomodernizacji itp.) ani projektów badawczych.

Zaproszenie na spotkanie 16 maja adresujemy szczególnie do:

  • władz centralnych, regionalnych i lokalnych, w tym jednostek budżetowych
  • instytucji publicznych, m.in. agencji, uczelni, instytutów, stowarzyszeń władz publicznych, państwowych osób prawnych itp.,
  • prywatnych podmiotów non-profit z osobowością prawną, m.in. fundacji, prywatnych uczelni, izb itp.

W programie Interreg Europa 2021-2027 wnioski o dofinansowanie można składać do 9 czerwca 2023 roku. Propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Program spotkania

Formularz rejestracyjny online: www.ewt.gov.pl

Informacje i dokumenty Interreg Europa po polsku: www.ewt.gov.pl

Powrót na początek strony