Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego. Marszałek zaprasza do współpracy

Samorząd województwa podlaskiego rozpoczął właśnie prace nad utworzeniem Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki zaprasza przedstawicieli samorządów do zgłaszania uwag i opinii na temat planowanej odnowy miast i wsi.

Polityka Rewiatliazacji ma być dokumentem strategicznym, który wyznaczy kierunki rozwoju w obszarze rewitalizacji oraz wskaże narzędzia, które rozwiną mocne strony podlaskich gmin i będą przeciwdziałać powstawaniu obszarów wykluczenia.

Dokument ten samorząd przygotowuje wspólnie z ekspertami z konsorcjum „Projekty Miejskie”. Mają oni wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemu rewitalizacji w kraju, w tym w opracowaniu Krajowej Polityki Miejskiej oraz założeń ustawy o rewitalizacji.

Chcemy, aby każda gmina mogła odnaleźć w Regionalnej Polityce Rewitalizacji swoją drogę do odnowy. Dlatego dokument ma się odwoływać do lokalnych problemów i uwarunkowań, uwzględniać potencjały i możliwości gmin. Jej adresatem będą więc zarówno miasta, jak i obszary wiejskie, każda podlaska gmina.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki zaprasza więc włodarzy gmin i powiatów, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu procesów rewitalizacji, do zgłaszania uwag i spostrzeżeń. Każda z nich zostanie przeanalizowana.

List Marszałka Województwa Podlaskiego (PDF 1.55 MB)

List Marszałka Województwa Podlaskiego - wersja dostępna (PDF 107 kB)

Dodana: 10 grudzień 2020 14:55

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2020 14:55