Realizujemy cele Strategii

Podlaskie Forum Terytorialne przyjęło raport za 2016 rok z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Zapoznało się również z nowymi inwestycjami, jakie mają zostać wpisane do Kontraktu Terytorialnego.

Posiedzenie Forum odbyło się we wtorek, 23 maja. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Przewodniczy mu Marszałek Województwa Podlaskiego. Forum pozwala na wymianę doświadczeń na temat rozwoju regionu, a jego działanie wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Trzeci raport z wykonania SRWP

Gości przywitał Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego: – Spotykamy się dziś między innymi po to, by przeanalizować kolejny, trzeci już, raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Ten raport przedstawia, w jakim stopniu realizujemy cele strategiczne i operacyjne, założone w SRWP.

Podczas dyskusji, jaka miała miejsce przy omawianiu dokumentu, padło pytanie, czy nasz samorząd analizuje szczegółowo poziom eksportu i przychody, jakie są osiągane z tego tytułu. Wszelkie wątpliwości rozwiał Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego: – To jest bardzo istotna kwestia. Monitorujemy te wskaźniki, ale chcemy to robić jeszcze dokładniej. Dlatego samorząd województwa podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z województwem łódzkim, aby wspólnie przeprowadzić badanie na ten temat – powiedział.

Forum w głosowaniu zaopiniowało pozytywnie raport za 2016 rok i rekomendowało jego przyjęcie Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Nowe inwestycje

Joanna Sarosiek, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przedstawiła zebranym projekt aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz te elementy, które zostały wynegocjowane. Jego podpisanie planowane jest na 30 maja.

W Kontrakcie zostaną ujęte nowe inwestycje i projekty: z obszaru kultury (m.in. rewitalizacja Świętej Góry Grabarki, przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Łomży, modernizacja Teatru Dramatycznego w Białymstoku, rewaloryzacja Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu czy Klasztoru w Wigrach), rozwój klastrów energii, rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w naszym województwie oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Przypomnijmy, że Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem wojewódzkim, która wskazuje cele rozwojowe regionu, jego najważniejsze potrzeby, sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe. Kontrakt jest wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy województwem a rządem. Został podpisany 27 września 2014 roku, a pierwsze zmiany wprowadzono w aneksie nr 1 – 11 sierpnia 2015 roku.

Dodana: 25 maj 2017 08:36

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 13:50