Raport o stanie województwa

W poniedziałek (19.04) odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, podczas którego zaprezentowano raport o stanie województwa. Jest on co roku przedstawiany Sejmikowi przez Zarząd.

Dokument podsumował działania Zarządu związane z rozwojem województwa. W zakresie realizacji Celów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 raport scharakteryzował zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz infrastrukturalne. Podsumował także realizację polityk programów realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego pod kątem celów Strategii. Omówione zostały także obszary strategicznej interwencji oraz realizacja przyjętych przez Sejmik uchwał.

W 2020 r. podęto aż 126 uchwał, w  tym 19 o charakterze rozwojowym.

Uchwała za przyjęciem raportu została przyjęta jednogłośnie.

Dodana: 22 kwiecień 2021 07:49

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2021 07:49