Przypominamy o spotkaniu online dotyczącym zakładania startupów na terenie Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP), zaprasza osoby z całej Polski na bezpłatne spotkanie online dotyczące wsparcia Platform Startowych dla nowo zakładanych firm na terenie Polski Wschodniej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady aplikowania do Platform oraz organizacja procesu inkubacji start-upów. Wsparcie Platform umożliwia optymalny sposób wejścia na rynek i nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

Ostatnie spotkanie z cyklu odbędzie się 20 kwietnia w godz. 10:00 - 11:30, z udziałem Olsztyńskiego Parku Naukowo Technologicznego, animatora platformy Startup Heroes.

Szczegóły dotyczące spotkania i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy!

Dodana: 16 kwiecień 2021 15:32

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2021 15:34