Przygotuj się na nabór małych projektów Interreg Europa Środkowa!

15 października 2024 r. ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Niezależnie od tego, czy jesteś częścią organizacji publicznej, czy prywatnej, jest to Twoja szansa na pobudzenie innowacji i stworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb obszarów zmarginalizowanych pod względem geograficznym i gospodarczym.

Nagranie ze spotkania informacyjnego

2 lipca 2024 roku Wspólny Sekretariat programu zorganizował spotkanie informacyjne online o zasadach 3. naboru, udzielając odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

Zapis tego spotkania dostępny jest na kanale YT programu

 

Informacje o naborze na małe projekty Interreg Europa Środkowa

Cel: Wsparcie obszarów peryferyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tworzeniu rozwiązań służących poprawie warunków pracy i życia

Czas trwania: 15 października - 10 grudnia 2024 r.

Maksymalny budżet projektu: 800 tys. EUR, w tym do 640 tys. EUR z EFRR

Minimalna liczba partnerów: 3 z różnych krajów, w tym minimum 2 z obszaru programu

Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy

 

Tematyka małych projektów

Wnioski mogą dotyczyć czterech celów szczegółowych. Pomysły na projekty są mile widziane w całym zakresie tematycznym każdego z nich. Zalecane jest jednak skupienie się na następujących tematach o dużym znaczeniu dla obszarów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych:

1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości (PDF)

→ Rozwój kapitału i umiejętności

→ Drenaż mózgów, emigracja i utrata wykwalifikowanej siły roboczej

→ Przedsiębiorczość społeczna

→ Transformacja cyfrowa

2.5 Zielona mobilność miejska (PDF)

→ Zrównoważone połączenia multimodalne w miastach i ich zapleczu

→ Poprawa mobilności na obszarach podmiejskich, w tym na wsiach, w ramach podejścia opartego na funkcjonalnym obszarze miejskim

→ Dostępność transportu publicznego dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w funkcjonalnych obszarach miejskich

3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych (PDF)

→ Zrównoważony transport pasażerski

→ Testowanie i ulepszanie usług mobilności regionalnej w interesie publicznym dla obywateli

4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego (PDF)

→ Zmiany demograficzne

→ Świadczenie usług publicznych użyteczności publicznej (np. w zakresie zdrowia, edukacji, usług socjalnych itp.) poprzez zintegrowane podejście terytorialne

 

Więcej informacji, dokumentów i narzędzi dla wnioskodawców

-  Informacje i wideoporadniki po angielsku i zapowiedź naboru

- Informacje po polsku o programie Interreg Europa Środkowa

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy, który mieści się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Departamencie Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach

e-mail: CE@mfipr.gov.pl

tel. 22 273 81 75

 

Powrót na początek strony