Przedstawiciele rządu i samorządu dyskutowali o strategicznych dokumentach

Krajowy Plan Odbudowy i Umowa Partnerstwa – to tematyka czwartkowego (18.03) posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). W spotkaniu online wziął udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) to forum składające się z przedstawicieli obu stron, które wypracowuje wspólne stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu. Zajmuje się także tematyką dotyczącą samorządu terytorialnego, działań Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Polska. Reprezentanci obu stron pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych.

Czwartkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej KWRiST skupiło się na tematyce Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Umowy Partnerstwa.

- To dwa strategiczne dla Polski i województwa podlaskiego dokumenty, które będą rzutować na przyszły rozwój naszego regionu. Dlatego staramy się aktywnie uczestniczyć w ich formułowaniu – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Jak dodał, Umowa Partnerstwa zagwarantowała naszemu regionowi pulę 992 mln euro, która będzie uzupełniona w ramach tzw. kontraktu programowego.

O trwających negocjacjach kontraktów programowych poinformowała podczas spotkania Renata Calak, dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Zaznaczyła także, że obecnie analizowane są uwagi zgłoszonych do Umowy Partnerstwa.

Waldemar Buda, sekretarz stanu w MFiPR, szeroko omówił zagadnienia związane z KPO. Poinformował też o trwających do 2 kwietnia konsultacjach dokumentu.

Uczestniczący w spotkaniu samorządowcy zaznaczyli, że liczą na transparentność i sprawiedliwy dostęp do środków finansowych dla wszystkich samorządów. Poinformowali też o przedstawionych na piśmie uwagach do omawianych dokumentów.

***

KWRiST składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Stronę rządową Komisji Wspólnej reprezentuje minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, takich jak np. Związek Województw Polskich czy Związek Powiatów Polskich. (źródło: kwrist.mswia.gov.pl).

Dodana: 18 marzec 2021 14:48

Zmodyfikowana: 18 marzec 2021 14:48