Projekt z Podlaskiego ma szansę na nagrodę RegioStars. Głosujmy!

RegioStars to konkurs Komisji Europejskiej, promujący innowacyjne projekty dofinansowane z Unii Europejskiej. W tym roku w gronie nominowanych znalazł się projekt LT-PL CooPlatform realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

To prestiżowy konkurs, o dużej renomie w całej Europie, a nagrodzone w nim projekty zyskują rozgłos i prestiż. Co roku konkurują w nim różnorodne, oryginalne, nowatorskie przedsięwzięcia z krajów Unii Europejskiej, które mogą stać się inspiracją dla innych regionów.

W tym roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym dla ekologicznej Europy
  • Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy
  • Zaangażowanie obywateli na rzecz europejskich miast opartych na zasadzie spójności
  • Wzmocnienie pozycji młodzieży na rzecz współpracy ponad granicami – 30 lat INTERREG

Co to za projekt?

Projekt Politechniki startuje w 3. kategorii „Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy”.

Jego pełna nazwa brzmi „LT – PL Cooperation Platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship”. Był realizowany dzięki wsparciu z Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

W projekt było zaangażowanych sześciu partnerów: Kaunas University of Technology (Litwa) – jako lider, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Suwalski Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód oraz Alytus College (Litwa), Administracja okręgu Tauragė (Litwa) i Kowieńska Izba Przemysłowo-Handlowa (Litwa).

Celem było wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i studentów oraz zapewnienie im sprawnego przejścia od etapu teoretyka do biznesmena-praktyka. W efekcie realizacji projektu nawiązano partnerskie relacje pomiędzy ekspertami z różnych instytucji: szkolnictwa wyższego, nauki, biznesu, stworzono platformę współpracy online o nazwie istartup.eu, zorganizowano warsztaty i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, webinaria, a także konkursy na najlepszą ideę biznesową dla zespołów reprezentujących studenckie koła naukowe.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem było zorganizowanie międzynarodowej konferencji „International entrepreneurship trainings with workshops”, która odbyła się dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. Uczestnikami byli studenci oraz młodzi przedsiębiorcy zainteresowani problematyką startupów, potrzebujący wsparcia merytorycznego w rozwijaniu swoich idei biznesowych. Ze wszystkich form pomocy oferowanych w ramach projektu skorzystało ponad 200 studentów WIZ PB oraz podobna grupa studentów z Litwy. Efektem projektu są także dwa podręczniki z zakresu przedsiębiorczości, opracowane w trzech wersjach językowych: polskiej, litewskiej i angielskiej

Jak oddać głos?

Należy wejść na stronę konkursu, w zakładkę „Inclusive growth Skills & Education for a digital Europe”, kliknąć ,,Show All”. Na 25. pozycji  znajduje się Projekt LT-PL CooPlatform,  głosujemy klikając w serduszko z prawej strony.

Strona konkursu Regiostars

 

Dodana: 15 czerwiec 2020 15:22

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2020 15:22