Projekt Strategii po konsultacjach przyjęty

Na dzisiejszym posiedzeniu (6.02) Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, przyjął również projekt tego dokumentu poszerzony o uwagi z konsultacji.

Konsultacje społeczne trwały 44 dni, od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. W tym czasie mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – elektronicznie za pośrednictwem strony www.strategia.wrotapodlasia.pl, tradycyjnie pocztą oraz podczas spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w Augustowie, Hajnówce, Wysokiem Mazowieckiem i w Białymstoku. Wpłynęło ponad 150 uwag i propozycji, zgłoszonych m.in. przez samorządy, organy administracji rządowej, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu i uczelnie wyższe. Eksperci przeanalizowali każdą z nich i wiele sugestii zostało uwzględnionych projekcie.

Projekt SRWP, uzupełniony o uwagi z konsultacji, został przyjęty przez Zarząd Województwa. W marcu lub kwietniu projekt Strategii trafi pod obrady Sejmiku.

Dodana: 6 luty 2020 14:36

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:43