Projekt Stanowiska strony samorządowej dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego

Obecnie obowiązujący Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy stroną rządową i samorządową w dniu 27 września 2014 r., a następnie zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Stanowisko Rządu RP dotyczące zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw wraz z projektem Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.) również zarząd województwa zobligowany jest do przygotowania stanowiska dotyczącego zakresu i treści kontraktu terytorialnego. W związku z powyższym 6 lutego 2017 r. został zatwierdzony projekt Stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Jednocześnie informujemy, że 8 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbędzie się konferencja uzgodnieniowa, wynikająca z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, podczas której projekt Stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego zostanie przedstawiony do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie województwa podlaskiego.

projekt Stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego

Prezentacja na temat projektu Stanowiska dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego

 

Dodana: 6 luty 2017 14:38

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 13:49