Program Polska Wschodnia. Czas na podsumowania

W środę, 9 września, odbyło się w Białymstoku spotkanie poświęcone efektom Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele pięciu województw, które korzystały z tego programu, oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Reprezentanci wszystkich regionów zgodnie stwierdzili, że program jest potrzebny. Co prawda, część barier udało się w ostatnich latach w znaczącym stopniu przezwyciężyć bądź zmniejszyć, jednak wieloletnich opóźnień inwestycyjnych nie da się nadrobić podczas dwóch perspektyw finansowych.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przytoczyła podczas spotkania opinię Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego (który akurat tego dnia brał udział w Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu): – Taki program ponadregionalny jest bardzo potrzebny i na pewno należy go kontynuować. Dotychczasowe efekty i doświadczenia potwierdzają skuteczność i zasadność tego programu –  powiedziała Joanna Sarosiek.

Przypomnijmy, że regiony korzystające z dwóch edycji tego programu (2007-2013 i 2014-2020) to pięć województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Miał on za zadanie wyrównać dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym tych regionów. Budżet ostatniej edycji wyniósł 2 mln euro. Efektem programu jest np. szlak rowerowy Green Velo –  najdłuższy, oznakowany szlak rowerowy, który przebiega przez obszar tych pięciu województw.

W naszym województwie w ramach PO Polska Wschodnia powstała np. infrastruktura transportu miejskiego w Białymstoku czy inwestycja na linii kolejowej nr 31 (na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka).

Dodana: 10 wrzesień 2020 10:32

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2020 10:32