Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską

W dniu 30 Listopada 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program współpracy Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Głównym celem programu będzie realizacja działań w zakresie ochrony środowiska, kultury i zrównoważonej turystyki, opieki zdrowotnej, współpracy obywateli i instytucji oraz bezpieczeństwa i ochrony granic. Na Program Unia Europejska przeznaczyła środki w wysokości 187,4 mln EUR.

Informacja opublikowana na stronie Programu i dokument do pobrania

https://www.pbu2020.eu/pl/news/2733

Zapraszamy do zapoznania się z Programem.

Obraz1.jpg

Powrót na początek strony