Program europejski LIFE. Warto skorzystać z jego funduszy

Optymalne rozwiązania dla problemów dotyczących środowiska i zmian klimatycznych przy wykorzystaniu programu LIFE były przedmiotem panelu podczas II Konwentu Marszałków Województw RP. Jako ekspert głos zabrał Andrzej Muter z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

- Program LIFE ma służyć rozwiązywaniu problemów środowiskowych, z którymi samorządy się borykają – rozpoczął Andrzej Muter. - Warto wejść we współpracę i korzystać z tych środków, ale także z dofinansowań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreślił przedstawiciel NFOŚiGW.

Przytoczył przykłady kilku projektów zrealizowanych przez województwa w zeszłym roku, które – dzięki dofinansowaniu – mogły zrobić więcej, ponosząc minimalne koszty własne.

LIFE 2020: więcej wniosków, więcej kontaktów, więcej efektów

Przybliżając efekty ostatniego spotkania ws. naboru, Adrzej Muter nie krył zadowolenia z liczby zgłoszonych wniosków.

- Bardzo budujące jest też to, że dużo z nich zostało złożonych przez parki krajobrazowe – zaznaczył.

Zwrócił też uwagę na wartość roboczych kontaktów, nawiązanych z urzędami marszałkowskimi.

- Bardzo sobie cenię współpracę z państwem. Cieszę się, że jako potencjalni wnioskodawcy programu szukacie najlepszych rozwiązań dla swoich regionów – mówił Muter.

Możliwości LIFE doceniał Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

- Powinniśmy uczyć się pozyskiwać fundusze wprost z Brukseli, a takim mechanizmem jest mechanizm LIFE+. I cieszę się, że coraz większą popularność wśród polskich samorządów ten instrument zyskuje. Na pewno mamy w dziedzinie działań środowiskowych sporo jeszcze do zrobienia – mówił.

LIFE na lata 2021-2027

Jeśli chodzi o funkcjonowanie programu w nowej perspektywie, to czekamy na akceptację odpowiednich rozporządzeń przez Parlament Europejski.

- Mamy nadzieję, że ogłoszenie naboru przez Komisję Europejską (KE) odbędzie się już niedługo, bo w czerwcu 2021 roku – mówił Andrzej Muter.

Program będzie miał dwa obszary: środowisko i klimat oraz cztery podprogramy. Przy czym najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na przyrodę i różnorodność biologiczną – 2,1 mld euro. - Warto w tym obszarze o te środki aplikować – zachęcał ekspert.

Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej, czyli przedsięwzięcia muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy.

- Obserwujemy, że KE akceptuje projekty o coraz większym budżecie. Jednym z problemów Polski jest ta niska, europejska wartość dodana, niewielka współpraca zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej – podkreślał ministerialny ekspert.

Plany finansowania

Z funduszy LIFE mogą skorzystać wszyscy, którzy mają pomysł na eko-projekt i rozwiązanie ważnego europejskiego problemu środowiskowego lub klimatycznego (podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne). Poziom unijnego wsparcia projektów LIFE przez KE ma wynieść 60 proc. kosztów kwalifikowanych, Narodowy Fundusz będzie uzupełniał to finansowanie do 35 proc. 

- My jeszcze, jako podmiot współfinansujący, oferujemy pożyczki na wkład własny i zapewnienie płynności finansowej – zaznaczył przedstawiciel NFOŚiGW.

Adrzej Muter zachęcał województwa do organizowania spotkań eksperckich odnośnie nowej perspektywy finansowej, deklarując swoją pomoc, jako przedstawiciela Punktu Kontaktowego LIFE.

- Wspomagamy w pisaniu wniosków, pomagamy szukać partnerów, rozwijamy aspekt współpracy międzynarodowej. Organizujemy również szkolenia i udzielamy dofinansowania na przygotowanie projektów – wyliczał.

Podlaskie na podium

Marszałek Artur Kosicki podziękował za oferowane wsparcie, podkreślając jednocześnie wartość tego programu środowiskowego dla lokalnych samorządów.

- Dziękuję, że możemy liczyć na pomoc ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sprawa Programu LIFE jest rozwojowa. Cieszy mnie to, że możemy sięgać po środki bezpośrednio z Komisji Europejskiej, bo są one przeznaczone dla naszych województw – spuentował marszałek.

Podsumowaniem spotkania był ranking województw, które najlepiej wykorzystały propozycje Programu Life w 2021 roku. Pierwszą trójkę stanowią: Mazowieckie, Małopolskie i Podlaskie.

***

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.

Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Dodana: 22 kwiecień 2021 07:32

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2021 07:32