Premier: Potrzebujemy impulsu inwestycyjnego. Tu i teraz

Główne reformy, planowane w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy, były tematem spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki. W posiedzeniu, jakie odbyło się w środę, 7 kwietnia, uczestniczył również Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

W ramach spotkania przedstawiciele Komisji, która stanowi forum dla wypracowywania wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego, omawiali projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO), na podstawie którego otrzymamy pomoc z Unii Europejskiej.

- To niezwykle ważny program, który może wesprzeć rozwój gospodarczy. Otrzymamy 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 34 mld euro w ramach pożyczek. Nasz kraj w sytuacji pocovidowej potrzebuje impulsu inwestycyjnego. Tu i teraz - podkreślił Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. - Dlatego w ramach KPO musimy zaangażować środki w projekty, które szybko przełożą się na poprawę jakości życia, ochrony zdrowia, stanu gospodarki – dodał.

Cel główny: gospodarka

Projekt tego dokumentu obejmuje aspekty, które mają stymulować inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Koncentruje się wokół pięciu obszarów. Są to: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność. Celem głównym KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.

Niedawno, 2 kwietnia br. zakończyły się konsultacje społeczne tego projektu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach tych konsultacji zorganizowało debaty, podczas których omawiano tematy, m.in. zielonej energii i ekologicznego transportu, wzmocnienie jakości ochrony zdrowia, konkurencyjnej gospodarki czy transformacji cyfrowej. Projekt KPO był dostępny na stronach ministerstwa i można było do niego składać uwagi i opinie poprzez formularz online.

Owocne spotkania

Podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciele m.in. Związków Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich postulowali o uwzględnienie potrzeb ich samorządów w projekcie KPO.

- To już kolejne spotkanie, na którym omawiamy projekt. To bardzo owocne spotkania, ponieważ w państwa wypowiedziach widać chęć dialogu i rozmowy na tematy ważne dla Polski - zauważył Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. - Mogę państwa zapewnić, że żaden z poziomów samorządu nie będzie dyskryminowany.

Dodał, że ministerstwo wyszło naprzeciw wielu, zgłaszanym na tym forum, propozycjom, m.in. ujęło w projekcie rozwój kolei regionalnych czy niskoemisyjny transport szynowy (np.: tramwaje).

KPO. Co to takiego

KPO jest nam potrzebne, aby Polska skorzystała z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Jest to jeden z elementów pakietu działań antykryzysowych, przeciwdziałających gospodarczym skutkom pandemii, zaproponowanym przez Komisję Europejską (KE). Warunkiem uzyskania tej pomocy jest przygotowanie KPO. Swoje propozycje do planu przedstawiały również regiony. Województwo Podlaskie przygotowało listę ponad 30 projektów, o wartości 5,5 mld złotych.

Jednak same projekty, bez ich powiązania z planowanymi reformami, nie mogą uzyskać dofinansowania z UE. One są jedynie narzędziem odbudowy, a nie celem samym w sobie. Celem są reformy odbudowy, ujęte w KPO.

- Finansowane będą kamienie milowe. Reformy krajowe dopiero przełożą się na wdrażane inwestycje - wyjaśnił wiceminister Waldemar Buda.

Rząd polski ma czas na przedłożenie Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy do końca kwietnia 2021 roku.

Dodana: 8 kwiecień 2021 07:56

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2021 07:56