Potencjały i bariery rozwoju. Warsztaty strategiczne w Bielsku Podlaskim

W jakim kierunku ma się rozwijać subregion bielski, jakie są jego mocne strony, a co może blokować rozwój – na te tematy rozmawiali eksperci, samorządowcy i przedsiębiorcy na warsztatach, poświęconych aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, które odbyły się w piątek, 29 marca, w Bielsku Podlaskim.

– Liczę na Państwa aktywny udział. My będziemy się wsłuchiwać w to, co Państwo mają do powiedzenia. Czekamy na odpowiedź, co powinno, Waszym zdaniem, zostać uwzględnione w Strategii – przywitał gości Stanisław Derehajło, gospodarz spotkania.

– Cieszę się, że jesteśmy traktowani w pracach nad Strategią jako subregion. Chcielibyśmy, aby formalnie został powołany – zapowiedział Jarosław Borowski, burmistrz Bielska Podlaskiego. – Powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki są ze sobą integralnie związane i zależy nam, by zostały wydzielone jako odrębny subregion.

Żywy dokument

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku poinformowała uczestników spotkania o przyczynach, dla których zorganizowano warsztaty. Otóż, obecnie obowiązująca Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego 9 września 2013 roku. Jednak zmieniały się uwarunkowania, a w 2017 roku została przyjęta Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która m.in. spowodowała konieczność aktualizacji Strategii w regionach.

– Samorząd województwa pracuje nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Ten strategiczny dokument sprecyzuje kierunki, w jakich powinien podążać nasz region, wskaże cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa – wyjaśniła dyrektor Sarosiek.

Aktualizacja nie jest procesem, który ma się odbywać w zaciszu gabinetów. Dokument powstanie w wyniku zaangażowania i współpracy wielu środowisk.

Jednym z etapów tej pracy są właśnie warsztaty zatytułowane „Konkurencyjność województwa podlaskiego a specjalizacja i zasoby ludzkie regionu”. Prowadzą je eksperci, wybrani przez UMWP do prac nad dokumentem, z liderami społeczno-gospodarczymi w czterech subregionach: łomżyńskim, białostockim, suwalskim i bielskim.

Przedsiębiorczy Bielsk

W piątek, 29 marca, odbyły się pierwsze warsztaty, właśnie w Bielsku Podlaskim. Poprowadzili je eksperci do spraw rozwoju regionalnego: prof. Wojciech Dziemianowicz i prof. Bogusław Plawgo, którzy doradzali również podczas poprzedniej aktualizacji w 2013 roku.

– Musimy jeszcze bardziej skoncentrować się na potencjałach subregionu, na tym, jak pobudzić rozwój. Oczywiście, musimy dokonać wyboru. To nie jest lista życzeń. Efekty tego spotkania zobaczycie Państwo w projekcie Strategii, który przedstawimy na konsultacjach – zapewnił prof. Wojciech Dziemianowicz.

Podczas warsztatów uczestnicy wskazali najważniejsze, ich zdaniem, mocne strony. To m.in. budownictwo, przemysł drzewny, spożywczy, czyste powietrze, kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców, przywiązanie do regionu. Wśród barier wskazywano na biurokrację, skomplikowane procedury, brak instalacji gazowej w subregionie, niską dostępność transportową. Przedstawiciele przedsiębiorstw podkreślali również potrzebę wspierania dużych firm, które teraz są z tej pomocy wyłączone. To błąd – stwierdzono podczas spotkania – ich rozwój stymuluje bowiem rozwój innych mniejszych firm i całego subregionu.

Warsztaty przebiegały w bardzo twórczej atmosferze. Uczestnicy zgłosili wiele postulatów i przemyśleń na temat rozwoju subregionu bielskiego.

Dodana: 29 marzec 2019 15:33

Zmodyfikowana: 29 marzec 2019 18:47