Polskie NGO mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Rusza nabór w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2023

Instrument ten jest otwarty nie tylko dla Polski, ale także dla podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, i Szwecji. To ważne, bo w realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech państw. Przewidziany jest tylko jeden nabór, a grant dla projektu może wynieść maksymalnie 65 tys. EUR. Kwota do rozdysponowania to ok. 300 tys. EUR. Wnioski można składać na specjalnym formularzu do 31 marca 2023 r. 

Priorytet to bezpieczeństwo regionu

Projekty w 2023 mają koncentrować się na priorytecie „Bezpieczny i stabilny region", a dokładniej na zarządzaniu rosnącymi zagrożeniami dla państw i społeczeństw oraz budowaniu bardziej odpornych społeczności. Można tu zatem zorganizować szkolenia dla krajowych i lokalnych podmiotów np. w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Można postawić na współpracę pomiędzy rządami krajowymi czy regionalnymi, organizacjami społecznymi, wolontariuszami i naukowcami z różnych sektorów w zakresie zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu lub ustanowić punkt spotkań dla wymiany najlepszych praktyk wdrożeniowych. 

Więcej informacji, w tym zasady konkursu, zostały opublikowane na stronie: Project Support Facility (PSF) – CBSS.

W przypadku pytań należy zgłosić się do sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego, który odpowiada za nabór (tematem zajmuje się Pani Jekaterina Popova, e-mail: psf@cbss.org).

Pomoc dla polskich beneficjentów

Polskie organizacje pozarządowe, które chciałyby uczestniczyć w naborze a mają problemy z płynnością finansową mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ministerstwo zdecydowało się rozdysponować 7 mln EUR na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent musi zwrócić pozyskane wsparcie.

Ze względu na ograniczony budżet, wnioski są realizowane według kolejności złożenia. Na pomoc mogą liczyć  polscy beneficjenci z sektora NGO wszystkich programów Interreg i polscy beneficjenci Funduszu Małych Projektów w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

Wszelkie informacje wraz opisem zasad wsparcia i dokumentami do wypełnienia znajdują się na stronie: www.gov.pl.

 psf-banner-1440x810.jpg

Powrót na początek strony