Podlaskie – region wielkich możliwości

O roli regionów w budowaniu spójności Europy, dostępności i walce ze zmianami klimatu rozmawiano podczas spotkania Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego CPMR, które odbyło się w 20 stycznia 2020 roku w Oulu w Finlandii. Wzięli w nim udział przedstawiciele województwa podlaskiego.

W trakcie spotkania Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy, w którym uczestniczyła między innymi Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, omawiano między innymi rolę polityki spójności w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów.

Przedsiębiorcze Podlaskie

– Polityka spójności powinna koncentrować się na polityce długookresowego rozwoju regionalnego. Ważne jest zagwarantowanie silnej roli regionów w zakresie projektowania i wdrażania programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – mówiła na spotkaniu Joanna Sarosiek. – Finansowanie powinno odpowiadać regionalnym specyfikom i potrzebom.

Dyrektor DRR zaprezentowała uczestnikom konferencji założenia aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i  to, jak wpisuje się ona w cele polityki spójności.  Podlaskie widzimy w niej jako przedsiębiorcze, partnerskie, perspektywiczne. Stawiamy przede wszystkim na gospodarkę, przedsiębiorczość, ale także na współpracę, budowanie partnerstw.

Ważna dostępność transportowa

Joanna Sarosiek podkreśliła również rolę polityki transportowej, zwłaszcza wobec regionów peryferyjnych. Zaznaczyła, że władze regionalne i lokalne powinny mieć wpływ na wdrożenie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Jej budowa jest bardzo istotna dla naszego województwa. – Położenie naszego regionu na wschodniej granicy kraju i Unii Europejskiej nadaje mu znaczące funkcje transportowe. Jednak ciągle słaba dostępność utrudnia relacje z partnerami handlowymi zza wschodniej granicy, ale także na osi północ – południe – pokreśliła dyrektor Joanna Sarosiek. – Szczególnie istotny dla pobudzenia społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego jest dalszy rozwój korytarzy transportowych TEN-T. Szczególnie chodzi tu o Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica.

Tematem spotkania były również zmiany klimatyczne i rola regionów w zapobieganiu im. Ten problem jest istotny również dla Podlaskiego, gdyż jeden z naszych walorów stanowi unikalne, nieskażone środowisko przyrodnicze.

Dyrektor Sarosiek przybliżyła także uczestnikom spotkania w Oulu założenia utworzenia w województwie podlaskim ekosystemu innowacji rolno-spożywczej, opartego na możliwościach i potrzebach regionu, zwanego Doliną Rolniczą 4.0.

Województwo podlaskie od 2002 roku należy do CPMR, jednej z najprężniej działających organizacji międzynarodowych, lobbujących na rzecz regionów peryferyjnych. Skupia około 150 regionów z 25 państw leżących w basenach mórz Europy, zamieszkałych przez blisko 200 mln osób. W jej ramach działa sześć tzw. komisji geograficznych, Podlaskie jest członkiem Komisji Morza Bałtyckiego.

Dodana: 21 styczeń 2020 13:43

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:43