Pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

W maju br. rozpocznie się pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027, który potrwa do końca lipca 2023 roku.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o środki unijne w następujących priorytetach:

 • Zdrowie, z budżetem wielkości 37,36 mln euro
 • oraz Środowisko (43,75 mln euro).

Wnioski będzie można składać tylko w języku angielskim poprzez Centralny system teleinformatyczny 2021.

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad naboru po zatwierdzeniu pakietu aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący. Zestaw dokumentów zostanie opublikowany na stronie Programu PBU, w zakładce PL-UA 2021-27

Aby pomóc wnioskodawcom, Wspólny Sekretariat Programu zorganizuje dwa bezpłatne Fora Poszukiwania Partnerów. Pierwsze z nich, dla priorytetu Zdrowie, odbędzie się 19–21 kwietnia 2023 r. w Rzeszowie, zaś drugie dla priorytetu Środowisko 26–28 kwietnia 2023 r. w Lublinie.

W maju, po ogłoszeniu naboru, zorganizujemy 10 szkoleń dla przyszłych wnioskodawców, po jednym dla każdego z sześciu obwodów w Ukrainie:

 • wołyńskiego,
 • lwowskiego,
 • zakarpackiego,
 • rówieńskiego,
 • tarnopolskiego
 • i iwanofrankiwskiego

oraz po jednym dla czterech województw w Polsce:

 • mazowieckiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego
 • i lubelskiego.

Szkolenia będą dostępne także online. Informacje na temat miejsca i rejestracji zostaną opublikowane na stronie Programu PBU.

Drugi nabór wniosków dla osi priorytetowych:

 • Turystyka, z budżetem 35,87 mln euro
 • oraz Współpraca (budżet 5,11 mln euro przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej)

jest planowany w 2024 roku.

Nabory wniosków w Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)

Zatwierdzone dokumenty dotyczące 1. naboru można znaleźć  tu.

Powrót na początek strony