Partnerstwo publiczno-prywatne. To się opłaca

Waldemar Buda, pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) zachęca w współpracy i stosowanie PPP w wielu dziedzinach gospodarki.

Rozwój PPP został określony jako projekt strategiczny w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Co to takiego?

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie, określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym, a partnerem prywatnym.

W ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej działa pełnomocnik ds. partnerstwa publiczno-prywatnego Waldemar Buda, który zachęca do korzystania z PPP jako efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych.

Jego rola to m.in.:

  • udzielanie kompleksowego doradztwa dla projektów,
  • wydawanie opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP na dobrowolny wniosek podmiotu publicznego,
  • wydawanie obligatoryjnej opinii dotyczącą projektów współfinansowanych z budżetu państwa w kwocie powyżej 300 milionów zł (nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE),
  • udzielanie bezpośredniego wsparcia merytorycznego dla podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia,
  • opracowanie wytycznych, wzorów umów oraz innych dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów PPP,
  • organizacja szkoleń i warsztatów,
  • upowszechnianie dobrych praktyk,
  • prowadzenie bazy projektów PPP,
  • monitorowanie rynku PPP.

Ci z Państwa, którzy zdecydują się na partnerstwo publiczno-prywatne, mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej na ppp.gov.pl

Dodana: 11 grudzień 2020 10:16

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2020 10:16