Otwarto nabór projektów w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina

W dniu 31 maja 2023 r. w Przemyślu zainaugurowano Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, a także uruchomiono I nabór wniosków w Programie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu - władze krajowe i regionalne z Polski i Ukrainy, Komisji Europejskiej, beneficjenci polsko-ukraińskich projektów, a także mieszkańcy Przemyśla. Nagranie z uroczystości można obejrzeć  tutaj.

Dla wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w I naborze Programu, w czerwcu zostaną  zorganizowane szkolenia w regionach tworzących obszar wsparcia Programu.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Informacja o I naborze i szkoleniach na stronie https://pl-ua.eu/pl/news/2842

Powrót na początek strony