Opinie BOF na temat Strategii

Przedstawiciele Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wzięli udział w konsultacjach na temat aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Spotkanie odbyło się 16 maja 2019 roku w biurze Stowarzyszenie BOF. Wzięli w nim udział przedstawiciele BOF: Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku i prezes Stowarzyszenia BOF, Dorota Perło – dyrektor biura, członkowie zarządu Stowarzyszenia, eksperci wyłonieni do prac nad tym dokumentem: prof. Jacek Szlachta i prof. Bogusław Plawgo, a także Wioletta Dąbrowska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkanie miało na celu zebranie opinii przedstawicieli Stowarzyszenia BOF nad opracowywanymi założeniami i formułowanymi kierunkami przyszłego rozwoju województwa podlaskiego.

Dodana: 22 maj 2019 09:50

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 11:14