Od wykluczenia do aktywizacji – konkurs dla podmiotów zatrudnienia socjalnego

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Jest to konkurs realizowany w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Program ten ma na celu wsparcie podmiotów zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału takich podmiotów jest jednym z istotnych czynników wpływających na możliwość zapewniania osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym odpowiedniej oferty reintegracyjnej. Dzięki niej uczestnicy i absolwenci tych podmiotów mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, którego efektem jest powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

Na rok 2021 Minister Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych.

Wszystkie informacje, w tym m.in. ogłoszenie o konkursie, dostępne są na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/.

Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Dodana: 17 grudzień 2020 14:59

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2020 14:59