Od stycznia Konwent Marszałków Województw RP gości w Podlaskiem

W styczniu przyszłego roku Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego przejmie przewodnictwo nad Konwentem Marszałków Województw RP. Przez pół roku nasze województwo będzie gospodarzem spotkań, które odbędą się w tym czasie w ramach Konwentu.

W ramach Konwentu działa wiele komisji i zespołów doradczych, specjalizujących się w różnej tematyce. Przedstawicielom departamentów, zajmujących się wsparciem z Funduszy Europejskich, przypadnie zaszczyt poprowadzenia spotkań w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP.

Zespół pełni rolę opiniodawczo-doradczą, m.in. w sprawach związanych z:

  • przygotowywaniem stanowisk Związku Województw RP podczas prac nad długookresowymi i średniookresowymi krajowymi dokumentami strategicznymi,
  • inicjowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych,
  • inspirowaniem i podejmowaniem wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,
  • dbaniem o interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania funduszy europejskich.

Pierwsze spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP odbędzie w trybie online – ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią.

Dodana: 17 grudzień 2020 18:18

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2020 18:18