Obrady prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Przygotowywanie planowanych przedsięwzięć zdominowało obrady prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Spotkanie – jeszcze w formule online – odbyło się w poniedziałek (17.05). Wziął w nim udział m.in. wicemarszałek Stanisław Derehajło – wiceprzewodniczący gremium.

Członkowie Rady zauważyli, że konieczna jest szersza dyskusja o kondycji wielu obszarów w naszym regionie.  W tym celu planują organizację debat, konferencji, seminariów, wydarzeń o tematyce istotnej dla rozwoju województwa podlaskiego. Znalazły się w niej m.in. rolnictwo i turystyka, o co postulował wicemarszałek Derehajło.

- W mojej opinii zwłaszcza temat rolnictwa przyszłości i produkcji żywności funkcjonalnej jest istotny, przede wszystkim przez wzgląd na rolniczy charakter regionu – podkreślił wicemarszałek.

Zwrócił też uwagę na inny istotny dla regionu obszar, jakim jest turystyka.

- Warto dyskutować na temat turystyki niestandardowej, w jakim kierunku się rozwijać, tak aby nie stracić tego potencjału, który zyskaliśmy. W czasie pandemii najczęściej odwiedzanym województwem okazało się warmińsko-mazurskie i podlaskie – mówił.

Pomysł dyskusji na temat podlaskiej turystyki poparł również Adam Kamiński z Infotechu. Jak proponował, do debaty nad tym obszarem można byłoby zaangażować osoby spoza regionu „ze świeżym spojrzeniem”, a samo wydarzenie mogłoby przybrać formułę podobną do „Hackhatonu”, czyli turnieju o najlepsze rozwiązania danego problemu.
Członkowie prezydium zgłaszali też propozycje dotyczące szkolnictwa zawodowego i branży budowalnej.

Konkretne projekty mają zostać przesłane do Izabeli Klim, sekretarza Rad Regionalnych Platformy Przemysłu Przyszłości.

Podczas spotkania Izabela Klim przypomniała o trwającym konkursie Fabryka Przyszłości. Wydarzenie jest propozycją dla firm, które chciałyby pokazać własne wdrożenia rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 z ostatnich dwóch lat. Ma za zadanie promować dobre praktyki w zakresie transformacji cyfrowej, a także inspirować i wspierać przedsiębiorstwa we wprowadzaniu nowoczesnych systemów i elastycznej organizacji. Zgłoszenia można nadsyłać do 21 czerwca br.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się tutaj.

Dodana: 18 maj 2021 12:30

Zmodyfikowana: 18 maj 2021 12:30