O Strategii w Wasilkowie

W czwartek, 24 października, podczas spotkania Rady Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Wasilkowa omawiany był projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.

Proces tworzenia dokumentu, jego założenia, zakładane kierunki rozwoju przedstawiła Wioletta Dąbrowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

Dyrektor Dąbrowska omówiła cele strategiczne tego projektu. Są to: dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy i partnerski region. Natomiast wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne. Dokument zawiera również misję „Ambitne Podlaskie”. Zgodnie z nią, nasz region będzie: dobrze rozwinięty, oferujący wysoką jakość życia, wykorzystujący potencjały rozwojowe i sprawnie zarządzany.

Projekt jest teraz szeroko konsultowany. Takie spotkania, jak w Wasilkowie, odbywają się z przedstawicielami różnych środowisk. Natomiast w listopadzie i grudniu odbędą się konsultacje z mieszkańcami w Augustowie, Białymstoku, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem.

 

Dodana: 30 październik 2019 12:37

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:38