O strategii rozwoju województwa w Sokółce

W czwartek (5 września) odbyło się spotkanie poświęcone nowej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Wzięli w nim udział samorządowcy i przedsiębiorcy z terenu powiatu sokólskiego, a także Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Wiesława Burnos, członek zarządu oraz prof. Henryk Wnorowski, członek rady inwestycyjnej przy marszałku.

Marszałek Artur Kosicki witając gości podkreślił, że region sokólski jest bardzo ważny dla Zarządu Województwa Podlaskiego. Stąd też dyskusja o tym kluczowym dla rozwoju województwa dokumencie musiała odbyć się także tutaj, w Sokółce. Podziękował też Wiesławie Burnos, członkowi zarządu za pomysł na to spotkanie.

– Strategia jest dokumentem ogólnym. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej i bardziej elastycznie projektować różne działania wspierające rozwój regionu – podkreślił marszałek w swoim wystąpieniu.

Sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego, która jest punktem wyjścia do opracowania nowej strategii przedstawiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja dotycząca wyzwań związanych z rozwojem Sokólszczyzny. Piotr Rećko, starosta sokólski zwrócił uwagę m.in. na potrzebę realizacji inwestycji związanych z terminalami przeładunkowymi. Zaznaczył też, że niezwykle ważne dla rozwoju są duże inwestycje drogowe, takie jak Via Carpatia i Via Baltica. Z kolei poseł Mieczysław Baszko zwrócił uwagę na atuty powiatu sokólskiego.

Podnoszone były też kwestie związane z nowym programem regionalnym. Samorządowcy chcą m.in. Więcej funduszy na odnawialne źródła energii czy tereny inwestycyjne.

– Stoimy przed nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej – powiedział na zakończenie prof. Henryk Wnorowski. – Z pewnością część z tych potrzebnych inwestycji będzie możliwa do realizacji.

Dodana: 5 wrzesień 2019 15:41

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2019 16:41