O Krajowym Planie Odbudowy na Konwencie Marszałków

Jednym z głównych punktów Konwentu Marszałków Województw RP był Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Do dyskusji o stanie prac nad programem reform i projektów, na który Polska może otrzymać z UE ponad 57 mld zł zaproszono Małgorzatę Jarosińską - Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej i Miguela Gil Tertre, Dyrektora Wydziału „Semestr Europejski, Strategiczne Inwestycje Europejskie & Spójność” Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej.

KPO to program reform i projektów wzmacniających gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią. Stanowi on podstawę do ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) Komisji Europejskiej.

Całkowity budżet programu to blisko 724 mld euro. Polska z tej puli może otrzymać ponad 59 mld euro, z tego: 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

- To program, który ma na celu przede wszystkim złagodzenie gospodarczych oraz społecznych skutków pandemii koronawirusa, ale również ma sprawić aby gospodarki państw członkowskich były bardziej odporne, lepiej przystosowane na wyzwania związane z transformacją ekologiczną i cyfrową – mówiła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Część grantowa RRF będzie podzielona na dwie transze.

- W pierwszej fazie dystrybucji środków – w latach 2021-2022 - Polska otrzyma ponad 20 mld euro, w drugiej fazie, obejmującej 30 proc. środków, może liczyć na ósmą najwyższą alokację spośród wszystkich państw członkowskich z kwotą 3,6 mld euro. Choć finalny podział środków z tych 30 proc. będzie znany w połowie przyszłego roku – poinformowała wiceminister.

Projekt KPO jest oparty na pięciu kluczowych komponentach. Są to: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność. 

- Wokół tych pięciu komponentów koncentrować się będzie wsparcie na rzecz przedsiębiorców, instytucji publicznych, oraz innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji tego instrumentu- mówiła.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że w projekcie KPO znalazły się te reformy i te inwestycje, które według wskazujących je resortów, w największym stopniu wpisują się w wymogi RRF i w największym stopniu przyczynią się do pobudzenia gospodarki, inwestycji, zwiększenia zatrudnienia i wzrostu PKB.

O różnicy pomiędzy Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności a innymi funduszami spójnościowymi mówił Miguel Gil Tertre. Zaznaczył, że pieniądze z RRF trafią bezpośrednio do budżetu państwa, a program odnosi się i do inwestycji, i do reform.

- Jeżeli mówimy o inwestycjach w energetykę odnawialną, to trzeba rozwiązać też wąskie gardła regulacyjne powstrzymujące, bądź utrudniające rozwój odnawialnych źródeł energii – wyjaśniał.

Dodał, że RRF jest bardziej elastyczny, bo nie wymaga współfinansowania.

Podlaskie: 27 projektów na 5,5 mld zł

Do projektu KPO poszczególne regiony zgłaszały swoje projekty – Podlaskie zgłosiło takich projektów 27. Ich wartość to 5,5 mld złotych.

Flagowym projektem Podlaskiego jest utworzenie Doliny Rolniczej 4.0, która miałby stać się głównym ośrodkiem kompetencji dla rozwoju specjalizacji województwa podlaskiego – nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, współpracującego z najnowszymi technologiami, opartego na rodzimym know-how. Dolina Rolnicza pozwoliłaby na efektywną współpracę między przemysłami ściśle technologicznymi i rolnictwem w naszym regionie.

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Odbudowy odbędą się w formie online. W ramach konsultacji 2, 4 i 9 marca odbędą się debaty dotyczące obszarów wsparcia. Szczegółowe informacje na temat konsultacji KPO dostępne są na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dodana: 25 luty 2021 09:14

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 09:14