O konsultacjach projektu Strategii na spotkaniu dotyczącym ekonomii społecznej w regionie

Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego była jednym z tematów poruszonych podczas spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbyło się w dniach 18-19 lutego w Supraślu.

Podczas spotkania Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiła obecny stan aktualizacji Strategii oraz podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Konsultacje trwały od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. Uwagi można było zgłaszać drogą elektroniczną oraz tradycyjną. Mieszkańcy mogli również wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych, podczas których eksperci i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wyjaśniali szczegóły projektu i odpowiadali na pytania zainteresowanych.

W czasie konsultacji wpłynęło ponad 150 uwag, zgłoszonych m.in. przez samorządy, organy administracji rządowej, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu i uczelnie wyższe. Wiele sugestii po analizie ekspertów, zostało uwzględnionych w projekcie dokumentu. Dyrektor Sarosiek przedstawiła uczestnikom spotkania najważniejsze z nich.

Jak informowała Joanna Sarosiek, 6 lutego Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji oraz projekt dokumentu uwzględniający zgłoszone uwagi. W najbliższym czasie projekt Strategii trafi pod obrady Sejmiku.

Dwudniowe spotkanie było jednym z wielu organizowanych w ramach projektów „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” oraz „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programu POWER.

Dodana: 20 luty 2020 12:26

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:44