O funkcjonowaniu LGD-ów w nowej perspektywie finansowej

Działania Lokalnych Grup Działania (LGD) w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) były przedmiotem środowego (31.03) spotkania online, w którym udział brał marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz przedstawiciele podlaskich LGD-ów.

Marszałek Kosicki, który otworzył spotkanie, podziękował za poprzednią perspektywę. Podkreślił, że system RLKS w naszym regionie się wdrożył i dobrze funkcjonuje. Zadeklarował też jego kontynuację w latach 2021-2027.

- Poprzednia perspektywa pokazała, że ten mechanizm się sprawdza – mówił. - Dlatego Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował, że wdrażanie wielofunduszowego RLKS będzie konntynuowane – zapowiedział.

Jak zaznaczył, to etap negocjacji, więc niektóre pytania muszą na razie pozostać bez odpowiedzi. Podkreślił jednak, że „będziemy dążyli do tego, żeby kwota skierowana do LGD-ów była taka sama, a na pewno nie mniejsza niż w latach 2014-2020".

Prawdopodobny termin konkursów to wiosna 2023. Do tego czasu LGD-y powinny zaktualizować swoje lokalne strategie rozwoju.

- To taki czas, gdzie za nami będzie około 1/4 nowego programu operacyjnego. Żeby utrzymać ciągłość Państwa interwencji, do roku 2023 w konkursach, które będą organizowane przez urząd marszałkowski, postaramy się przewidzieć preferencje w postaci np. dodatkowych punktów za to, że są one zgodne z obecnymi strategiami rozwoju - mówiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Przedstawiciele LGD-ów pytali o możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy.

- Ja jestem wielkim zwolennikiem realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Lokalne Grupy Działania, bo wywodzą się one z potrzeb lokalnych społeczności. My potrzebujemy interwencji i wsparcia w tym obszarze. Dzięki temu tworzymy też lokalny kapitał społeczny, tak potrzebny zwłaszcza w naszym regionie – zaznaczył wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Dyskusję zakończyła deklaracja o utrzymaniu współpracy między urzędem marszałkowskim a podlaskimi Lokalnymi Grupami Działania.

- Chcę, aby spotkań tego typu było więcej, żeby wypracować optymalne rozwiązania i dla nas, ale przede wszystkim dla Państwa – podkreślił marszałek Kosicki.

W Podlaskiem funkcjonuje 13 Lokalnych Grup Działania. Opracowują one lokalne strategie rozwoju, dzięki którym mieszkańcy mogą blisko swego miejsca zamieszkania poszukiwać źródeł dofinansowania swoich inicjatyw – mają wpływ na zakres i sposób działań, które będą realizowane na ich terenie. Nasz region jest jednym z dwóch (drugi to woj. kujawsko-pomorskie), które wprowadziły wielofunduszowość RLKS już w poprzedniej perspektywie.

Dodana: 31 marzec 2021 15:39

Zmodyfikowana: 31 marzec 2021 15:39