Nowy Europejski Bauhaus. Zgłoś projekt do konkursu!

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest stworzenie nowej, lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców Europy. Inicjatywa ta ma być siłą napędową do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób, łącząc osiągnięcia świata nauki i technologii ze światem kultury i sztuki. Podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhaus’u to: zrównoważony rozwój, estetyka i integracja społeczna.

NEB będzie rozwijany w trzech fazach:

 1. Projektowanie (2021): tworzenie i rozwijanie pomysłów na transformacje miejsca w oparciu o wiedzę i zaangażowanie całej społeczności.
 2. Realizacja (2021–2024): wspieranie władz miejskich, lokalnych i regionalnych we wspólnym projektowaniu i inkubacji projektów pilotażowych w różnych państwach członkowskich.
 3. Rozpowszechnianie (od 2022 r.): Rozpowszechnianie pomysłów i rozwiązań NEB, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

W ramach inicjatywy organizowany jest konkurs na projekty (zrealizowane lub w trakcie realizacji) wpisujące się w założenia NEB. Projekty można zgłaszać w dziesięciu kategoriach:

 1. Techniki, materiały i procesy konstrukcyjne i projektowe
 2. Budynki odnowione w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym
 3. Rozwiązania dla koewolucji środowiska sztucznego i przyrody
 4. Zregenerowane przestrzenie miejskie i wiejskie
 5. Produkty i styl życia
 6. Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe
 7. Odkryte na nowo miejsca do spotkań i udostępniania/dzielenia się
 8. Mobilizacja kultury, sztuki i społeczności
 9. Modułowe, adaptowalne i mobilne rozwiązania do życia
 10. Modele edukacji interdyscyplinarnej

Konkurs potrwa do 31 maja. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie prizes.new-european-bauhaus.eu.

Dodana: 13 maj 2021 10:26

Zmodyfikowana: 13 maj 2021 10:28