Nowa wizja obszarów wiejskich

Do 30 listopada br. Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa opinii na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich w 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

W internetowych konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany rozwojem wsi i unijnego rolnictwa. Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych przyszłością obszarów wiejskich i ich mieszkańców do podzielenia się swoimi poglądami.

Jak podkreśla Komisja Europejska konsultacje społeczne na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich to pierwszy krok w kierunku komunikatu Komisji na ten temat, który ma zostać opublikowany w połowie 2021 r. Komunikat będzie miał na celu wsparcie debaty na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich i miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Zaproponuje działania, które należy podjąć, także w krótszej perspektywie, w celu realizacji tej długoterminowej wizji przyszłości obszarów wiejskich.

Link do konsultacji na stronie Komisji Europejskiej

Dodana: 4 listopad 2020 12:22

Zmodyfikowana: 4 listopad 2020 12:22