Nowa perspektywa – nowe wyzwania

Prace nad kolejną, unijną perspektywą na lata 2021-2027 wciąż trwają. Z harmonogramem zapoznali się radni województwa podlaskiego podczas specjalnej wideokonferencji.

Spotkanie, które odbyło się 30 kwietnia w formule online, poprowadziła Joanna Sarosiek - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Uczestnicy zapoznali się przede wszystkim ze zmianami zaplanowanymi na najbliższe lata. Przedstawione zostały główne założenia polityki spójności na kolejną perspektywę oraz założenia Umowy Partnerstwa. Szczegółowo przedstawiono i omówiono cele polityczne. Spotkanie było dedykowane radnym województwa podlaskiego.

– Aktualna perspektywa ruszy bez programu PROW, który został odroczony o 2 lata. Sporą zmianą jest podział na kategorię regionów lepiej rozwiniętych, przejściowych i słabiej rozwiniętych. Wprowadzono też nowe cele tematyczne i ustalono, że wydatki na klimat muszą obejmować aż 30% budżetu całej Unii – wyliczała Joanna Sarosiek.

Jak wskazała, pula przewidziana w nowej perspektywie dla województwa podlaskiego to 743 mln euro na projekty twarde w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 249 mln euro na projekty miękkie z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Województwo podlaskie skorzysta też z dodatkowych środków z programu dostępnego wyłącznie dla regionów Polski Wschodniej i będzie to aż 2,5 mln euro – podkreśliła Dyrektor Sarosiek. Następnie szczegółowo omówiła 6 celów polityki spójności na najbliższe lata.

Na co stawia Unia?

Europa ma być przede wszystkim bardziej inteligentna i lepiej połączona. Planowane jest zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji, dalsze ucyfrawianie usług publicznych, wspieranie rozwoju klastrów, ośrodków innowacji, jak też konkurencyjności MŚP. Ale nie tylko. Gospodarkę ma wspierać także nowoczesny transport pasażerski, m.in.: drogowy i kolejowy (w ramach i poza TENT).

Unia ma być także przyjazna środowisku i dbać o jego niskoemisyjność. Promowane będą działania na rzecz efektywności energetycznej, przechodzenia na gospodarkę w obiegu zamkniętym, rozwijanie recyklingu i działań w zakresie odporności na klęski żywiołowe.  

Wymiar społeczny również został uwzględniony. Komisja Europejska pochyla się przede wszystkim nad kwestią tworzenia uczciwych warunków pracy, ochroną socjalną i integracją społeczną. Na wsparcie będą mogli liczyć bezrobotni, osoby niepełnosprawne i wymagające opieki, ale też osoby uczące się. Szeroko pojęta edukacja będzie jednym z filarów projektów społecznych. Skorzysta też sektor zdrowia, kultury oraz turystyka.

Nowym celem jest Europa bliżej obywateli. Będzie on wdrażany tylko w oparciu o lokalne strategie rozwoju w ramach takich instrumentów jak RLKS lub ZIT. Działania tu przewidziane to m.in.: rozwój turystyki i dziedzictwa kulturowego czy bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Projekty te powinny odpowiadać potrzebom danego regionu i uwzględniać jego specyfikę.

Skorzystają miasta średnie

– Nie wszystkie cele są przypisane do naszego programu regionalnego. Niektóre będą wdrażane na poziomie krajowym lub są przeznaczone dla konkretnych województw, innych niż Podlaskie – podkreśliła Joanna Sarosiek.

Przykładem jest zupełnie nowy cel związany z umożliwieniem regionom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Przeznaczony jest on wyłącznie dla 6 województw związanych z branżą paliw kopalnych: śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

Nasz region będzie za to miał dostęp do środków w ramach Polski Wschodniej, do której w tej edycji dołączy część województwa mazowieckiego. Ten program zakłada głównie wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności firm, zwiększenie dostępności transportowej i aktywizację mieszkańców. Skorzystają też miasta średnie tracące swoje funkcje społeczno- gospodarcze. Nowością w programie będzie uwzględnienie turystyki, uzdrowisk oraz gospodarki obiegu zamkniętego w MŚP.

Radni byli zainteresowani prezentacją i dopytywali o szczegóły. Wiele pytań padło w trakcie spotkania, zaś po prezentacji wywiązała się długa i merytoryczna dyskusja.

Dyrektor Sarosiek przedstawiła uczestnikom też harmonogram prac nad programami. – Każdy z nich jest na innym etapie – podkreśliła. – Część programów krajowych jest już po konsultacjach społecznych. Muszą teraz zyskać akceptację Rady Ministrów lub Zarządów Województw. Dopiero potem trafią do Komisji Europejskiej. To przekazanie jest planowane na III kwartał 2021 r. – zakończyła.

Dodana: 30 kwiecień 2021 18:10

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2021 18:10