Nowa odsłona programu MALUCH+

Obecna edycja skierowana jest w pierwszej kolejności do gmin. Warunki uczestnictwa są bardzo korzystne.

Co zmieniło się na plus? Wydłużony został czas na utworzenie nowych miejsc opieki. Dotychczas gmina miała rok na realizację inwestycji, natomiast w nowej odsłonie programu będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od daty ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Uproszczony został sposób aplikowania o dofinansowanie. Wnioski będą składane tylko w formie elektronicznej. Gminy będą mogły składać je za pomocą systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków moduł 2 (a pozostałe podmioty - za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia).

Na jednym wniosku gminy będą ubiegać się o dofinansowanie zarówno tworzenia miejsc opieki, jak i ich funkcjonowania przez 36 miesięcy. Na etapie składania wniosku gmina nie będzie musiała dysponować tytułem prawnym do nieruchomości. Do wniosku nie trzeba będzie dołączać kalkulacji kosztów i opisu realizacji zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki. Ograniczone i uproszczone zostały również obowiązki gminy związane z rozliczeniem środków.

Łączny budżet programu „MALUCH+” 2022-2029 wynosi 5,5 mid zł. Tak wysoka pula środków pozwoli na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania ok. 102 tys. miejsc. Realizacja programu jest możliwa dzięki połączeniu środków europejskich - z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz środków budżetu państwa.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: zakup nieruchomości, budowę i adaptację budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci, na zakup wyposażenia.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 lutego 2023 r.

Treść Programu znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce MALUCH+. Link do strony: MALUCH+ 2022-2029 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Powrót na początek strony