Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów

To jeden z tematów poruszanych na VI Kongresie Klastrów Polskich. To dwudniowe wydarzenie organizowane było przez Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Kongres odbył się  w formule online w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie.

Rola klastrów

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich była dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.

Tematem jednego z paneli była "Współpraca międzynarodowa klastrów, jako pomost dla firm krajowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, do budowania międzynarodowych powiązań". I właśnie w tym temacie, w odniesieniu do mijającej perspektywy i nowych wyzwań, zabrał głos Mariusz Nahajewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który był jednym z prelegentów wskazanego panelu.

Nowa perspektywa

Koniec 2020 roku, to nie tylko ostatni rok 7-mio letniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nowa perspektywę. Instytucje Unii Europejskiej jaki i kraje członkowskie w tym Polska weryfikują skuteczność udzielanej pomocy przedsiębiorcom oraz planują nowe formy wsparcia. Z kolei dla firm zrzeszonych w klastrach jest to okazja do zapoznania się z planami unijnego wsparcia na lata 2021-2027 oraz do przygotowania na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.

Więcej informacji, w tym transmisję kongresu można znaleźć na stronie: https://6kongres.klastrypolskie.pl/ 

Dodana: 12 listopad 2020 12:27

Zmodyfikowana: 12 listopad 2020 12:46