Nasza regionalna tarcza antykryzysowa. 142 mln złotych dla przedsiębiorców

Podlaski Pakiet Gospodarczy to odpowiedź samorządu województwa na problemy regionalnej gospodarki. Olbrzymia pomoc z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, skierowana do naszych przedsiębiorców. Nasz samorząd zgodnie z zasadą „Ambitne Podlaskie” - rozwiązuje problemy, zamiast im się przyglądać.

Województwo podlaskie, podobnie jak cały świat, musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Wirus w ciągu zaledwie dwóch miesięcy przewartościował nasze życie, zmienił oblicze regionalnej gospodarki w zasadniczy sposób. Funkcjonujące dotychczas modele, zdezaktualizowały się. Rynek zamarł. Skutki kryzysu dotknęły wszystkie gałęzie gospodarki, zarówno przemysł, jak i usługi. Żaden kraj, żaden region nie był gotowy na taki scenariusz.

Odpowiedź na kłopoty podlaskich przedsiębiorstw

Ale trzeba było taki scenariusz szybko ułożyć. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeanalizował potrzeby podlaskich przedsiębiorstw i wypracował najbardziej oczekiwane przez nich propozycje pomocy w formie Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Do puli trafiły 142 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, do wykorzystania przez przedsiębiorców.

Urząd szybko zdał sobie sprawę z kłopotów, w jakie popadły firmy z naszego regionu. Diagnoza nie była optymistyczna. Przedsiębiorcy borykają się z wielkimi problemami: brakiem płynności finansowej wynikającej z załamania się sprzedaży, zamykaniem się rynków zbytu, załamaniem się eksportu, nagłym brakiem wpływów, utratą kooperantów lub partnerów gospodarczych. Do tego dochodzą kłopoty z brakiem pracowników, których część opiekuje się dziećmi z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych lub po prostu boi się wrócić do pracy.

A nie każda firma, ze względu na specyfikę działania przedsiębiorstwa, ma możliwość przejścia na świadczenie usług on-line lub pracę zdalną. Z kolei w przypadku pracy biurowej przed przedsiębiorcami pojawia się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczaniem w środki odkażające, dezynfekujące, konieczność wdrożenia nowych procedur bezpieczeństwa i higieny pracy.

–  Olbrzymi ciężar spadł na barki naszych przedsiębiorców, ale województwo podlaskie nie zamierza stać z boku. Od razu zareagowaliśmy na kryzys, wywołany pandemią. Staramy się maksymalnie zniwelować jego skutki. Do tego służy nasz Podlaski Pakiet Gospodarczy, narzędzie, które wypracowaliśmy właśnie dla podlaskich przedsiębiorców – podkreśla Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. – To nasza regionalna tarcza antykryzysowa, odpowiedź na problemy podlaskiej gospodarki.

Dopłaty do pensji, pożyczki, zmiany harmonogramu

W ramach pakietu dostępne są dwie formy pomocy finansowej: dopłaty to pensji pracowników, wypłacane przez Powiatowe Urzędy Pracy i bardzo atrakcyjne, nieoprocentowane pożyczki ze środków RPOWP, udzielane przez pośredników.

Ale to nie wszystko. Przedsiębiorcy, którzy już realizują projekty dofinansowane z RPOWP, również mogą liczyć na wiele udogodnień. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przychyla się do ich wniosków o zmianę harmonogramów.  Uwzględnia też prośby w sprawie szybszego zawarcia umowy czy przekazania pieniędzy, zwłaszcza gdy pojawiają się obawy, co do zachowania płynności firmy.

Ambitne Podlaskie

– Przezwyciężymy trudności – zapowiada marszałek Artur Kosicki. – Wizja w przyjętej pod koniec kwietnia przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 brzmi „Ambitne Podlaskie”. Bo nasze województwo jest ambitne, nie boi się wyzwań. Łatwo jest działać w optymalnych warunkach, jakie mieliśmy do tej pory. Ale poradzimy sobie również teraz, w dobie pandemii.

– Naszym głównym celem jest teraz wzmacnianie podlaskich przedsiębiorstw, pomoc w walce ze skutkami gospodarczymi pandemii, tworzenie na nowo konkurencyjności naszej gospodarki – wylicza Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. – To również wynika z naszej Strategii, której hasło brzmi 4 P: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne. A poziom przedsiębiorczości przekłada się na jakość życia nas wszystkich. To hasło jest bardzo aktualne zwłaszcza teraz. Wytycza nam kierunek, w którym musimy podążać.

Więcej na: rpo.wrotapodlasia.pl

 

Dodana: 11 maj 2020 09:58

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2020 12:09