Najważniejsza jest sprawna realizacja RPO

Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zaplanowane w nim zmiany były tematem spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które odbyło się 19 czerwca. 

Nasz region odwiedził Wolfgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej oraz Marcin Gasiuk, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Goście z Brukseli spotkali się z Zarządem Województwa oraz pracownikami urzędu marszałkowskiego, którzy realizują RPO.

– Chcemy przedstawić nasze plany, żeby wdrażanie programu regionalnego było bardziej efektywne, bo tego oczekują od nas mieszkańcy województwa – powiedział, otwierając spotkanie, marszałek Jerzy Leszczyński. Z kolei, wicemarszałek Maciej Żywno podkreślił, jak niezwykle cenne jest spotkanie z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem, certyfikacją czy kontrolą w ramach programu.

Wolfgang Münch powiedział, że najważniejsza jest sprawna realizacja RPO, ponieważ mamy już rok 2017, a w kolejnym – ocenę związaną z wykonaniem najważniejszych wskaźników. Ponadto, Komisja Europejska rozpoczyna prace nad kolejną perspektywą i sprawdza, jak działa polityka spójności. A ta, jak twierdzi dyrektor Wydziału ds. Polski, opiera się właśnie na sukcesie naszego kraju, ale i województw, bo w nich są wdrażane fundusze unijne.

Podczas spotkania Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła stan realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Wskazała, m.in. dziedziny, które cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów oraz te z którymi nasz region ma trudności, jak np. tworzenie terenów inwestycyjnych.

Konieczne są więc zmiany w programie. Wśród zaprezentowanych przedstawicielom KE propozycji znalazło się m.in. zwiększenie puli środków na transport multimodalny i linie kolejowe, czy na infrastrukturę zdrowotną. Dyrektor Wolfgang Münch zapowiedział, że Komisja Europejska zapozna się z tymi propozycjami i się do nich odniesie.

Goście z Brukseli jeszcze przez dwa dni będą podróżować po województwie podlaskim. Dziś w Narewce wezmą udział w Forum Związku Gmin Wiejskich, a w Białowieży – w spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości.

Dodana: 24 czerwiec 2017 21:46

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 13:55