Miasta z regionu sięgają po fundusze unijne

Konkursy dla miast z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP), informacje na temat pierwszego naboru w Programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz zapowiedź konkursów w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – członkowie Forum Ambitnych Miast (FAM) Województwa Podlaskiego spotkali się we wtorek, 28 marca, w urzędzie marszałkowskim, aby zapoznać się z aktualnymi możliwościami pozyskania funduszy unijnych. Partnerem FAM jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

Forum stanowi platformę współpracy pomiędzy samorządami w kwestii m.in. możliwości wykorzystania funduszy unijnych. W jego skład wchodzi czternaście podlaskich miast. Drugie już spotkanie członków FAM było okazją do przedstawienia oferty najbliższych konkursów w ramach trzech programów unijnych, które rozpoczną się w związku z nową perspektywą finansową.

Na jakie wsparcie mogą liczyć miasta

Możliwości pozyskania środków z FEdP przedstawiła Joanna Sarosiek, przewodnicząca FAM oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego (DRR) w urzędzie marszałkowskim.

– Chcemy, aby na forum była omawiana tematyka poświęcona właśnie miastom. Zauważyliśmy, że mało się u nas mówi o programach Interreg, w szczególności Interreg Polska-Litwa i Interreg Polska-Ukraina. Dlatego to główne punkty dzisiejszego programu – mówiła.  

Poinformowała, że 80 proc. budżetu programu regionalnego jest przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast. Obszary, które będą w szczególności wspierane, to m.in. odnawialne źródła energii (OZE), termomodernizacja, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami czy rewitalizacja.  

Wśród najbliższych naborów wymieniła m.in. konkurs na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE, na który zaplanowano 50 mln zł. Wspomniała też o naborze na projekty związane z adaptacją terenów zurbanizowanych do zmian klimatu oraz na wsparcie naturalnego retencjonowania wody. Jego pula to 30 mln zł.

– Wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najwięcej informacji do nas dotarło, aby w jak największym zakresie w ciągu najbliższych lat z tych programów skorzystać – podkreślał Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki.

Jak zaznaczył, wnioskowanie o dotacje to dość skomplikowana sprawa, ale merytoryczna pomoc pracowników urzędu marszałkowskiego pozwoli na sprawne korzystanie z możliwości realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

Na początek znaleźć partnera

W kolejnej części spotkania skupiono się na omówieniu wsparcia z programów transgranicznych. Przedstawiciele miast zapoznali się m.in. z warunkami, jakie należy spełnić w przypadku ubiegania się o dotacje w pierwszym naborze w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027. Jak poinformowała Izabela Łokić, zastępca dyrektora DRR w urzędzie marszałkowskim, dotacje w ramach programu będą kierowane na przedsięwzięcia w obszarach takich, jak: bioróżnorodność, ochrona zdrowia, kultura czy zrównoważona turystyka. W złożonym projekcie musi wziąć udział przynajmniej jeden partner z każdego kraju objętego wsparciem, tj. z Litwy i z Polski.

Z kolei Andrzej Słodki, dyrektor Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 zapoznał członków forum z celami programu, który jest kontynuacją programu Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020. Przedstawił także informacje na temat zbliżających się naborów, które skupiają się m.in. na wsparciu w odbudowie Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji, usprawnieniu działań i ochronie polsko-ukraińskiej granicy oraz pomocy w wykorzystaniu walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego. Dyrektor wskazał też potencjalnych partnerów, którzy mogą współpracować przy realizacji projektów.

W dalszej części programu odbyła się sesja na temat przyszłości podlaskich miast z Agnieszką Dawydzik, ekspertem Związku Miast Polskich. Na zakończenie uczestnicy spotkania dyskutowali o potrzebach i oczekiwaniach miast, które warto omówić podczas przyszłych spotkań w ramach FAM.

Współpraca dla rozwoju lokalnego

Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego powstało w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja” w ramach rządowego programu „Rozwój Lokalny”. To projekt finansowany z Funduszy Norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Tworzy je 14 podlaskich miast: Hajnówka, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Kolno, Łapy, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. Natomiast Białystok, jako członek Unii Metropolii Polskich, pełni w nim funkcję doradczą.

Powrót na początek strony