Ludzie, nasz największy potencjał

W poniedziałek, 14 października, członkowie Podlaskiego Forum Terytorialnego zapoznali się projektem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Posiedzeniu przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Podlaskie Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Jego działanie wynika z zapisów Strategii i dlatego wszelkie etapy pracy nad tym dokumentem są dyskutowane w tym gremium. Dziś członkowie PFT zapoznali się z gotowym projektem, który uwzględniał wiele wniosków i uwag, zgłaszanych podczas poprzednich posiedzeń. – Dziękuję Państwu za wszelkie uwagi i proszę o więcej – powiedział marszałek Artur Kosicki. Podziękował również ekspertom, zaangażowanym w proces tworzenia dokumentu, a także pracownikom Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Misja: Ambitne Podlaskie

– Nasza misja, ujęta w Strategii, brzmi: Ambitne Podlaskie. I tak jest. Stać nas na to, by odróżniać się od innych regionów. Nasze województwo ma bowiem potencjał, a naszym największym potencjałem są ludzie: w samorządach, przedsiębiorstwach oraz ci zwykli mieszkańcy – wymienił Artur Kosicki.

Marszałek przypomniał zebranym, że po raz pierwszy projekt dokumentu został zaprezentowany podczas sesji „Strategie w rozwoju regionów”, która odbyła się w środę, 25 września 2019 roku, w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP szczegółowo przedstawiła założenia projektu Strategii. Jej cele to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. – Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – powiedziała Joanna Sarosiek.

Rozwinęła również pojęcie misji „Ambitne Podlaskie”. Zgodnie z nią, nasz region będzie: dobrze rozwinięty, oferujący wysoką jakość życia, wykorzystujący potencjały rozwojowe i sprawnie zarządzany.

Po prezentacji projektu odbyła się gorąca dyskusja na temat jego zapisów, w której szczególnie aktywny udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców i świata nauki. Kwestą szeroką dyskutowaną było m.in. powiązanie nauki z biznesem oraz rozwój nowoczesnego rolnictwa przyszłości, czyli Doliny Rolniczej 4.0.

Konsultacje przed nami

Projekt będzie teraz szeroko konsultowany. Już od dziś zaczynają się spotkania na temat dokumentu z przedstawicielami różnych środowisk, natomiast w listopadzie i grudniu odbędą się konsultacje z mieszkańcami w Augustowie, Białymstoku, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem. – Liczę na aktywny udział mieszkańców. Będziemy wdzięczni za uwagi – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Dodana: 14 październik 2019 14:21

Zmodyfikowana: 27 luty 2020 10:17