Liczymy na Twój głos. Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

22 marca rozpoczynają się pięciodniowe wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy. Celem wysłuchania jest poznanie Państwa opinii na temat głównych obszarów wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) oraz ogólnych postulatów, wniosków i opinii dotyczących pieniędzy unijnych. Zapraszamy do udziału przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych.

Na czym polegają wysłuchania?

Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska dotyczące propozycji poddawanej konsultacjom.

Wysłuchanie - jak sama nazwa wskazuje - jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci świadomie przyjmują rolę słuchaczy, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą wysłuchania nie jest polemika czy budowanie konsensusu między uczestnikami i uczestniczkami. Uczestnicy i uczestniczki mają ściśle określony czas wypowiedzi a ich kolejność jest losowana.

Pierwsze wysłuchanie odbędzie się 22 marca. Łącznie odbędzie się pięć spotkań. Każde będzie poświęcone jednemu z filarów KPO.

Harmonogram wysłuchań

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki, 22 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 20 marca godz. 10.00);
  • Transformacja cyfrowa, 23 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 21 marca godz. 10.00);
  • Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia, 24 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 22 marca godz. 10.00);
  • Zielona energia, 29 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 27 marca godz. 10.00);
  • Zielona, inteligentna mobilność, 30 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 28 marca godz. 10.00).

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje Planu Odbudowy

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 roku. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani. Równolegle prowadzony jest dialog nieformalny z Komisją Europejską. Polska ma czas do końca kwietnia na przekazanie KPO Komisji Europejskiej (KE). Na zaakceptowanie planu KE będzie miała dwa miesiące.

Krajowy Plan Odbudowy ma trzy główne cele:

  • pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa,
  • przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej,
  • przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności.

Więcej informacji na temat wysłuchań oraz formularze rejestracyjne na poszczególne wysłuchania dostępna są na stronie www.wysluchanieplanodbudowy.pl.

Dodana: 18 marzec 2021 09:03

Zmodyfikowana: 18 marzec 2021 09:03