Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku. Podlaskie z funduszami na realizację projektu

W jego ramach w Podlaskiem powstanie Wojewódzki Zespół Koordynacji (WZK), w skład którego wejdą przedstawiciele regionalnych instytucji działających na rzecz rozwijania umiejętności. Będą też prowadzone badania i analizy oraz nawiązywana stała współpraca uczestników systemu edukacji i rynku pracy. W poniedziałek, 21 sierpnia, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przekazał członkowi zarządu województwa Markowi Malinowskiemu symboliczny czek z dotacją w wysokości 21,5 mln zł na realizację programu.

Celem jest taka współpraca pomiędzy szkołami, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, która pozwoli dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku.

– Każde z województw ma swoją specyfikę, w związku z tym trudno byłoby z poziomu Warszawy koordynować tego typu polityki. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazać znaczące środki, łącznie w skali kraju to 344 mln zł, do województw, które mają zająć się koordynacją takiej polityki na terenie swojego regionu – informował wiceminister Piontkowski.

Projekt i pomysł na jego realizację docenił Marek Malinowski, w zarządzie województwa odpowiedzialny m.in. za edukację.

– Od wielu lat środowisko przedsiębiorców narzekało na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, co faktycznie mogło wynikać z braku współpracy pomiędzy szkolnictwem a lokalnym biznesem. A ten program jest po to, żeby ta współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi, uczelniami a przyszłymi pracodawcami istniała. Trzeba tych pracowników odpowiednio wykształcić. To przyniesie efekty w postaci rozwoju regionu – mówił członek zarządu.

Zadaniem samorządu województwa będzie utworzenie zespołu koordynującego politykę związaną ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem przez całe życie. Samorządy mogły to robić samodzielnie bądź w ramach partnerstw.

Podlaski samorząd, jako jeden z pięciu w kraju, zdecydował się na partnerstwo i zaprosił do projektu Uniwersytet w Białymstoku, Akademię Łomżyńską i Politechnikę Białostocką. A jako koordynatora przedsięwzięcia wskazał Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

– Mamy nadzieję, że powstanie szereg analiz i badań, które później będą mogły być bezpłatnie udostępniane i wykorzystane przy realizacji różnych przedsięwzięć – mówiła wicedyrektor WUP  Urszula Jabłońska.

Natomiast prof. Mirosław Świercz z Politechniki Białostockiej zauważył m.in., że projekt ma służyć rozpoznawaniu bieżących i przyszłych potrzeb kształcenia zgodnie z dynamiką zmian na rynku pracy, co Politechnika Białostocka stara się czynić od dawna kształcąc swoich studentów.

W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyli także prof. Jarosław Matwiejuk z Uniwersytetu w Białymstoku i dr Dariusz Perło, prorektor ds. dydaktyki i studentów Akademii Łomżyńskiej dr Dariusz Perło. 

Projekt, którego pełna nazwa brzmi: „Program zbudowania systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz centra edukacji nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Rozpoczyna się 1 września br. i potrwa do 30 czerwca 2026 r. 

Powrót na początek strony