Krajowy Plan Odbudowy. Zgłoś projekt!

Krajowy Plan Odbudowy będzie kompleksowym programem reform i projektów strategicznych, który pozwoli polskiej gospodarce na odbudowę po pandemii. Do 30 września Ministerstwo Rozwoju czeka na pomysły, które mogą zostać objęte tym planem.

Jednym z elementów pakietu działań antykryzysowych, zaproponowanych przez Komisję Europejską, jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Jego celem jest wsparcie państw członkowskich po kryzysie wywołanym pandemią wirusa Covid-19 poprzez zapewnienie finansowania reform i inwestycji wpisujących się w strategiczne obszary z punktu widzenia Komisji Europejskiej, tj. transformację cyfrową i środowiskową.

Polska może w ramach RRF otrzymać 57,3 mld euro, z tego:

  • 23,1 mld euro w formie dotacji,
  • 34,2 mld euro w formie pożyczek.  

Jednak warunkiem uzyskania tej pomocy jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy, w który włączyć się może każdy z nas.

Na stronie http://planodbudowy.gov.pl gotowy jest formularz, który należy wypełnić. Pomysł może dotyczyć wielu obszarów. To m.in. wzrost umiejętności pracowników, zwiększanie aktywności zawodowej, poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, innowacyjność gospodarki, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i administracji, infrastruktura energetyczna, transportowa, infrastruktura gospodarki cyfrowej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa klimatu inwestycyjnego i regulacji gospodarczych czy dbanie o zrównoważony rozwój regionalny. Ale można dodać również pomysł nieujęty wprost w formularzu, z dowolnego zakresu tematycznego. Trzeba oczywiście uzasadnić swój projekt, np. wskazując, jak zbuduje on odporność gospodarczą lub społeczną kraju.

W czwartym kwartale tego roku poznamy wstępny projekt KPO. Do końca kwietnia 2021 roku nasz kraj przekaże go do Komisji Europejskiej.

Formularz zgłaszania uwag

Prezentacja na temat KPO, przedstawiona podczas Sejmiku Województwa Podlaskiego 28 września 2020 roku

Dodana: 24 wrzesień 2020 13:37

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 10:09